Onze vrienden

Wanneer u vriend wordt van het Deventer Ziekenhuis, komt u in goed gezelschap. We zijn trots op het feit al diverse particulieren en bedrijven als vriend te hebben. Dankzij hen hebben we al een aantal mooie projecten gerealiseerd.

Donatieknop
kinderwebsite

Kinderwebsite

Het Deventer Ziekenhuis wil graag een speciale kinder- en jongerenwebsite realiseren. Doel is dat kinderen zich kunnen voorbereiden op hun komst naar ons ziekenhuis.