Over de Vrienden van DZ

Als Vrienden van DZ verbinden we betrokken mensen, bedrijven en organisaties. Met als doel: het bezoek of verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken. Het levert waardevolle giften, vriendendiensten en andere ‘extraatjes’ op.

Samenstelling bestuur

Mevrouw A. Aalbers

Voorzitter

De heer E. den Besten

Secretaris/Penningmeester

Mevrouw A. Weis

Bestuurslid

De heer J. van der Palen

Bestuurslid met aandacht voor onderzoek

De heer J. Aalbers

Bestuurslid

Mevrouw G. Gallé

Bestuurslid

Ondersteuning vanuit het Deventer Ziekenhuis

Om een goede verbinding te maken met collega’s en afdelingen in het ziekenhuis, worden de Vrienden ondersteund door twee medewerkers van het Deventer Ziekenhuis: Astrid Veldkamp en Karin Gerritsen

ANBI status

Stichting Vrienden van het Deventer Ziekenhuis heeft een ANBI status, doordat wij ons meer dan 90% inzetten voor het algemeen nut.

Tenaamstelling:

De activiteiten van de vrienden van DZ zijn ondergebracht in een aparte stichting te weten “Stichting Vrienden van het Deventer Ziekenhuis”.

RSIN:

Het RSIN dan wel fiscaal nummer van de Stichting is: 8166.34.622.

Doelstelling:

De officiële doelstelling volgens de statuten is:

  1. het op alle mogelijke manieren verwerven en beheren van gelden voor projecten en investeringen die het welzijn van patiënten en bezoekers van het Deventer Ziekenhuis ten goede komen;
  2. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen vergoeding van de Stichting Vrienden van het Deventer Ziekenhuis.

Bestuurssamenstelling:

De bestuurssamenstelling is te vinden in de laatst gepubliceerde jaarrekening van de Stichting op deze website.

Uitgeoefende activiteiten:

In de gepubliceerde jaarrekening is de verantwoording te vinden aan welke zaken de Stichting haar middelen heeft uitgegeven.

Jaarrekeningen