Herinrichting Familiekamer IC

Herinrichting familiekamer IC

Als er mensen op een IC liggen, betekent dat meestal een zorgelijke situatie. Met hulp van de Vrienden is een mooie familiekamer gerealiseerd.

Daardoor kan familie in de nabijheid van patiënten zijn en dat in een prettige ruimte die voelt als een thuis. De IC had hiervoor al een familiekamer. Die is met hulp van Vrienden verder verbeterd. Zo is er nieuw meubilair gekomen en een frisse kleur op de muur.